Sindresti

Preot Paroh Erdei Alin Petru

  • nascut la nascut la 28.06.1987, Loc. Satu Mare
  • Şindreşti, jud. Maramures,
  • Tel. 0757-271.038,
  • Email: alinerdei@yahoo.com

„Sfintii Apostoli Petru si Pavel”

  • Biserica de zid „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” – 1908,
  • Sindresti, str. Principala, nr. 58,
  • 460 credinciosi

SCURT ISTORIC

Satul Sindreşti, aparţinător comunei Dumbrăviţa, jud. Maramureş, este situat la aprox.15 km de Baia Mare şi este locuit numai de români care actualmente sunt în număr de aproximativ 560.

Denumirile porţiunilor de hotar care aparţin satului sunt numai româneşti ca : Râtul Bisericii, Poduri, Mociriţa, Moine, Valea Mare, Tinoasa, etc., fapt din care rezultă că populaţia românească este cea de origine.

In unicul cimitir al satului se află piatra de altar a vechii biserici, construită din lemn, în sec.al XVII-lea şi care a fost vândută unor evrei din loc. Cufoaia-Borcut (Târgu-Lăpuş), la începutul acestui secol.

Actuala biserică cu Hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, datează din anul 1908, este zidită din piatră având două turle, iar în anul 1938 i s-a adăugat un portic la intrare, sprijinit pe 4 stâlpi.

Pictura iniţială, realizată cu precădere pe boltă îi reprezenta pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Maica Domnului înconjurată de îngeri şi pe cei 4 evanghelişti, şi a fost executată de pictorul Cadar Gheza din Baia Mare în anul 1938 care de altfel a şi zugrăvit biserica în interior.

Biserica a fost renovată in anul 1954, şi tot atunci s-a construit o clopotniţă din lemn pentru a fi posibilă coborârea clopotelor din turla dinspre drum unde fuseseră aşezate iniţial.

In anul 1965 s-a introdus în biserică curentul electric, iar in anul 1978, are loc o nouă renovare a bisericii in exterior.

In ianuarie 1990, filia Şindreşti, a primit statutul de parohie de sine stătătoare fără a mai depinde de parohia Rus.

Sub pastoraţia preotului prof. Liviu Petrescu, in anul 1997, s-a început construcţia Casei Parohiale pentru stabilirea preoţilor slujitori în mijlocul credincioşilor din sat.

Cu osteneala si jertfelnicia credincioşilor şi a altor fii ai satului în anul 2008 s-a finalizat o amplă lucrare de renovare a bisericii în exterior, precum şi a altor anexe.Cu această ocazie biserica a fost resfinţită de către Înalt Preasfinţitul Părinte Iustinian Chira arhiepiscop al Maramureşului şi Sătmarului înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Tot cu această ocazie, în semn de mulţumire şi preţuire pentru întreaga activitate depusă părintele prof. Liviu Petrescu paroh al Bisericii Ortodoxe Şindreşti în perioada 1996-2009 a fost ridicat de Înalt Preasfinţia Sa Iustinian, la rangul de iconom stavofor.

In anul 2009 odată cu retragerea la pensie şi trecerea la cele veşnice a vrednicului de pomenire pr. prof. Liviu Petrescu, în luna septembrie are loc numirea şi instalarea ca preot paroh pe seama parohiei Şindreşti a preotului Dănuţ Săsăran.

În vara anului 2010 cu aportul substanţial al credincioşilor, al autorităţilor locale precum şi ai altor binevoitori, s-a început o amplă lucrare de consolidare şi renovare a bisericii în interior. Aceasta implica şi repictarea integrală bisericii, lucrare începută în tehnica fresco în toamna anului 2011 sub coordonarea pictorului Ştefan Sălăjan, urmând şi alte lucrări în paralel cu efectuarea picturii şi ulterior, care vor oferi bisericii un aspect de înnoire integrală.

In prezent, credincioşii Parohiei Ortodoxe Şindreşti se bucură în continuare de ocrotirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, având aceeaşi grijă ca şi înaintaşii lor de a lucra cu, credinţă, cu nădejde şi cu dragoste la mântuirea sufletelor lor.

Retele sociale: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856