Tautii de Sus


Preot Paroh Mihali Adrian

  • nascut la data de 04.09.1982-Borsa, jud. Maramures,
  • iconom stavrofor,
  • Tel: 0740270877,
  • E-mail: adrian.mihali@yahoo.com
“Duminica Tuturor Sfintilor”
  • Biserica de piatra „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” – monument istoric – 1775,
  • Biserica de zid „Duminica Tuturor Sfintilor” – 2000,
  • Tautii de Sus, str. Forestierului, nr. 19,
  • 1943 credinciosi

Istoric

La 4 km distanţă de municipiul Baia Mare spre Sighetu Marmaţiei este situată comuna Tăuţii de Sus, aparţinătoare oraşului Baia Sprie, cu o populaţie de peste 2500 suflete din care 1800 români de religie ortodoxă în cele 560 familii de muncitori şi intelectuali.

Tradiţia ne transmite faptul că încă înainte de secolul al XVII-lea ar fi existat o biserică de lemn, iar la anul 1779 s-a construit de către cele abia 40 familii de iobagi biserica actuală din piatră, atestată de pisania de pe frontispiciul turnului deasupra uşii de intrare, şi anume : ACEASTA BISERICA NOA…(D) IN LOC A RUMINILOCRU(d) TEUTII DE SUSU, PUTERE…Ş(I) P(e) CHELTUIALA (1) SAU ZIDITU, SA FIE CASA DE RUGACIUNE. ANU D (omnului) 1779 iulie 15.

Biserica este amplasată lîngă şoseaua naţională Baia Mare-Sighet, fiind împrejmuită cu un gard din piatră care datează din anul 1806, ceea ce atestă cifrele înscrise pe una din pietrele zidului, acoperit cu şindrilă.

În antreul bisericii este o inscripţie pictată în anul 1960 cu ocazia picturii bizantine executată de pictorul autorizat Pascu Vasile din Focşani.

Sanctuarul începe cu un arc, apoi urmează boltitura în semi-cupolă, ferestrele avînd boltituri care se întrepătrund.

Altarul este despărţit de navă printr-un iconostas sculptat în lemn de tei de către profesorul Toth din Baia Mare, iar iconografia în acelaşi an 1970, de către Pop Ioan din comuna Groşi.

Înainte de acesta a existat un iconostas din lemn de tei cu icoane pictate pe lemn, dar fiind distrus de carii, a fost predat cu proces verbal Muzeului Judeţean în anul 1974, reţinînd drept amintire icoane care reprezintă Sfînta Treime pe dosul căreia este următoarea însemnare : Făcută pe cheltuiala lui Fluieraş Istrate cu soţia Dotye şi cu familia Domniei sale Aximie şi Parasca cu Maria, ca să le fie de pomenire veşnică. Anul Domnului 1802.

Turnul înalt de peste 38 m domină aşezarea satului, iar în jurul coifului îl împodobesc cele 4 turnuleţe în stil maramureşan.

Pînă în anul 1971 pardoseala era din cherestea de stejar, cînd a fost schimbată cu alta din mozaic.

Aceasta fiind una din cele mai frumoase biserici din piatră cu mare vechime şi arhitectură excepţională a fost înscrisă în lista monumentelor istorice în anul 1971.

Între anii 2003-2007 s-au efectuat ample lucrări de reparaţii capitale, înlocuindu-se acoperişul care a fost placat cu tablă de cupru şi refăcîndu-se integral gardul de împrejmuire.

Bisericuţa a fost târnosită în anul 1964, iunie ziua 22 de către Episcopul Valerian al Oradiei.

Înmulţindu-se numărul de credincioşi, biserica monument-istoric a devenit neîncăpătoare. Drept urmare în anul 1990 s-a hotărît de către corporaţiunile parohiale ridicarea unui locaş nou.

Piatra de temelie a fost sfinţită de către I.P.S. Arhiepiscop Justinian în data de 12 august 1990. Lucrările de construcţie s-au realizat prin jertfelnicia credincioşilor ortodocşi din Tăuţii de Sus, cu sprijinul financiar primit prin subvenţie de la Bugetul de Stat, de la Consiliul Judeţean Maramureş, de la unităţile industriale din localitate şi de la diferite firme particulare.

Pictura în tehnica fresco, precum şi icoanele din catapeteasmă au fost executate de către pictorii bisericeşti Mariana şi Ioan Botiş, între anii 2001-2008. Catapeteasma, amvonul, scaunul arhieresc şi pangarul s-au realizat din stejar masiv, de către sculptorul Dunca Gheorghe din Satu Nou de Sus.

Lucrările de pardoseală în granit au fost executate de către firma „Heximpex” s.r.l din Baia Mare, între anii 2009-2010, mobilierul de stejar din naosul bisericii a fost executat de către meşterul Giurgiu Ioan din Vadu Izei iar cel din balcoane, de către meşterul Bumb Sabin din Tăuţii de Sus.

Amenajările exterioare au fost executate între anii 2011-2012, de către firmele : I.F. Suciu din Tăuţii de Sus, „Interplast” din Tăuţii Măgherăuş şi „Electrocenter” Baia Mare.

Atât lucrările de construcţie cât şi cele de pictură bisericească, precum şi lucrările de amenajare exterioară şi interioară s-au desfăşurat sub supravegherea şi cu purtarea de grijă a preotului paroh Dr. Vasile Augustin, Vicar Eparhial, care slujeşte în această parohie, începând cu data de 1 mai 1984.

În data de 10 iunie 2012, în Duminica Tuturor Sfinţilor, s-a târnosit acest sfânt locaş de către I.P.S. Arhiepiscop Justinian Chira al Maramureşului şi Sătmarului, P.S. Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, însoţiţi de un mărit sobor de protopopi, preoţi şi diaconi, în prezenţa unui mare număr de credincioşi din localitate şi din parohiile învecinate.

Târnosirea bisericii cu hramul Duminica Tuturor Sfinţilor din localitatea Tăuţii de Sus, Judeţul Maramureş se face în timpul când Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române este P.F. Părinte Dr. Daniel Ciobotea, Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului I.P.S. Arhiepiscop Dr. Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop al Maramureşului şi Sătmarului I.P.S. Justinian Chira, Arhiereu Vicar P.S. Iustin Sigheteanul, Secretar de Stat pentru Culte Domnul Nicolae Adrian Lemeni, Protopop al Băii Mari Pr. Fabian Coroian, iar preot paroh, Dr. Vasile Augustin, Vicar Eparhial.

Tăuţii de Sus, PAROH

Pr. Dr. Vasile Augustin

Prin transferul P.c. Preot Vicar Eparhial la parohia Nasterea Domnului din Baia Mare, noul paroh este P.c. Preot Mihali Adrian incepand cu data de 1 iunie 2014.

Retele sociale: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856