CONCURS “Crezul meu”

În urma Adresei Sfintei Patriarhii nr. 751/2010 şi a Adresei nr. 256/2010 a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, înregistrată la Protopopiatul Baia Mare cu nr. 114/25.02.2010, referitor la Concursul cu tema Crezul ortodox, organizat de Biroul de Catehizare a Tineretului din cadrul Sectorului Teologic Educaţional al Patriarhiei Române, Protopopiatul Baia Mare a pus în practică comunicările primite.

Protopopiatului Baia Mare, a emis adresa nr. 147/12.03.2010 prin care au fost înştiinţate toate Oficiile parohiale despre Concursul cu tema amintită mai sus, punându-li-se la dispoziţie Adresa completă cu tematică şi formele de desfăşurare a Concursului primite de la Sfânta Episcopie. Prin Adresa susamintită au fost rugaţi toţi preoţi să organizeze Concursul în cadrul fiecărei Parohii, iar lucrarea câştigătoare pe Parohie să fie depusă la sediul Protopopiatului până la data de 30 martie 2010. Astfel, au fost depuse până la acea dată 34 de lucrări.

A fost formată o comisie de corectare şi evaluare alcătuită din două profesoare de religie, D-na Tarţa Lidia şi D-ra Timiş Monica, Pr. Prof. de la Seminar Pop Claudiu, Pr. Fodoruţ Vasile de la Parohia Sf. Iosif Mărturisitorul şi Protopopul de Baia Mare Pr. Coroian Fabian. Fiecare membru a primit câte un exemplar din lucrările depuse, care au fost corectate şi notate după grila menţionată în Adresă. Comisia s-a întrunit în ziua de 6 aprilie şi s-au discutat lucrările făcându-se o medie între cel cinci note, stabilindu-se o ierarhie a lucrărilor.

În ziua de miercuri, 7 aprilie ora 10, au avut loc festivităţile de premiere a tuturor participanţilor. Astfel, la biserica Sf. Iosif Mărturisitorul din Baia Mare s-a făcut slujba de Tedeum, după care, într-o sală din cadrul Aşezământului social au avut loc festivităţile de înmânare a premiilor, în prezenţa copiilor, a Preoţilor de la Parohiile reprezentate, a Profesorilor de religie prezenţi, precum şi a unor părinţi. Au fost prezenţi Inspectorul de Religie Pr. Milan Bălan, Inspectorul cu probleme de catehizare Pr. Stan Florin din partea Sfintei Episcopii şi Comisia de evaluare.

Cuvântul de deschidere şi bun venit a fost rostit de către Pr. Protopop Coroian Fabian, care a arătat modul de desfăşurare a Concursului, precizând, totodată, importanţa deosebită a acestei manifestări. A luat cuvântul Preacucernicul Pr. Insp. Stan Florin, care a spus, printre altele că ”gândul proiectului este de a scoate în evidenţă credinţa unui copil”; ”chiar dacă vor fi premii diferite, înaintea lui Dumnezeu toţi participanţii sunt câştigători”. Preacucernicul Pr. Insp. Milan Bălan, a transmis binecuvântarea Ierarhilor noştri, spunănd că aceştia ”pe toţi copiii îi poartă în suflet”.

Premiile au fost înmânate de către Pr. Insp. Stan Florin şi au constat în: diplome, cărţi (Mănăstirea ”Sf. Ana” Rohia-Monografie, Episcop Justinian Chira; Simbolul credinţei-sinteză dogmatică, Isidor Todoran; Aleşii lui Dumnezeu, Petroniu Florea; Merinde pentru suflet, Petroniu Florea; Sf. Ioan Gură de Aur-1600 de ani de la trecerea la Domnul, Coordonator Adrian Gh. Paul; Sfântul Ştefan cel Mare şi Sfânt cinstit de maramureşeni, Prof. Nuţu Roşca; Secolul Mistic, Ion Buga, Viaţa şi Acatistul Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş), C.D.-uri şi iconiţe.

În cele ce urmează trecem în revistă lista participanţilor:

1. Pop Şinca Mara, Ph. Baia Mare I, Şc. Octavian Goga, Prof. Dabija Ramona;

2. Macovei Mihai, Ph. Buna Vestire, Pr. Codrea Florin, Prof. Dabija Ramona;

3. Rus Alina, Ph. Ardusat, Ph. Florian Teodor;

4. Tarţa Alexandru, Ph. Rus, Pr. Tarţa Vasile;

5. Gupcea Anamaria, Şc. Octavian Goga, Prof. Dabija Ramona;

6. Rob Oana-Cristina, Ph. Buna Vestire, Pr. Codrea Florin;

7. Ile Iulia, Ph. Cuv. Parascheva, Pr. Gaviş Andrei;

8. Miskolezi Larisa, Ph. Groşi, Pr. Coltan Ioan;

9. Nastai Alexandru, Ph. Buna Vestire, Pr. Codrea Florin;

10. Cionte Felix, Ph. Unguraş, Pr. Pop Claudiu;

11. Cristescu Oana, Ph. Măgherăuş, Pr. Chânţa Ioan;

12. Trif Bianca, Ph. Dum. Mironositelor-Săsar, Pr. Nechita Ioan;

13. Nichifor Giulia, Ph. Sf. Vasile cel Mare, Coord. Gligan Ciprian;

14. Chiver Alin, Ph. Satu Nou de Sus, Pr. Aftan Dumitru;

15. Rad Roxana-Marinela, Şc. Petre Dulfu, Prof. Timiş Monica;

16. Crişan Daiana, Ph. Buna Vestire, Pr. Codrea Florin;

17. Mureşan Oana, Ph. Buna Vestire, Pr. Codrea Florin;

18. Suciu Ştefania, Ph. Mocira, Pr. Fereştean Viorel;

19. Gorga Andrei, Ph. Satu Nou de Jos, Ph. Balaj Teodor;

20. Ungur Oana, Ph. Buna Vestire, Pr. Codrea Florin;

21. Rus Mălina-Patricia, Şc. Petre Dulfu, Prof. Timiş Monica;

22. Brânduşe Maria, Ph. Băiţa Codru, Pr. Sarca Nelu;

23. Mico Maria, Şc. Petre Dulfu, Prof. Timiş Monica;

24. Mico Gabriela, Şc. Petre Dulfu, Prof. Timiş Monica;

25. Rus Melinda, Ph. Săbişa, Pr. Andreica Daniel;

26. Bleban Denisa, Şc. Petre Dulfu, Prof. Timiş Monica;

27. Pop Ionuţ, Ph. Baia Mare II, Pr. Milan Bălan;

28. Pop Claudiu, Ph. Băseşti, Pr. Ungur Radu;

29. Pogăcieş Andrada, Ph. Hideaga, Pr. Sigartău Emanuel;

30. Tătăran Diana, Ph. Gârdani, Pr. Pintilie Dumitru;

31. Chira Sebastian-Adrian, Ph. Baia Mare II, Pr. Milan Bălan;

32. Ţânţaş Carina, Ph. Seini I, Pr. Pop Tomel;

33. Marincaş Raluca, Ph. Firiza, Pr. Marincaş Gheorghe;

34. Cîndea Răzvan, Ph. Dumbrăviţa, Pr. Ciocotişan Bogdan.

S-au acordat premii următorilor elevi:

Pop Şinca Mara – Premiul I – 9,78

Macovei Mihai – Premiul II – 9,74

Tarţa Alexandru-Marian – Premiul III – 9,64

Rus Alina – Premiul III – 9,64

Mişcolţi Larisa – Menţiune specială – 9,54

Ile Iulia – Menţiune specială – 9,54

Toţi ceilalţi participanţi au fost recompensaţi cu premii de participare.

Analizând etapele de desfăşurare a Concursului, considerăm că este un lucru benefic pentru tinerii participanţi care va rămâne înscris în sufletele lor pentru toată viaţa.

FOTO

Retele sociale: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856