COLECTA NAŢIONALĂ – CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI

PREACUCERNICI PĂRINŢI PAROHI,
Ataşăm alăturat Circulara Patriarhiei Ortodoxe Române privind modul de organizare a Colectei Naţionale – Catedrala Mântuirii Neamului!

clip_image002

P A T R I A R H I A R O M Â N Ă

SECTOR

MONUMENTE ŞI CONSTRUCŢII BISERICEŞTI

PALATUL PATRIARHIEI

ALEEA DEALUL MITROPOLIEI 25, 040163 BUCUREŞTI IV, ROMÂNIA

Telefon / Fax : + 4021/406 82 79

Circulara

Ghidul documentelor cu regim special

Colecta Naționala – Catedrala Mântuirii Neamului

PAROHIILE/MĂNĂSTIRILE VOR PREDA LUNAR PROTOPOPIATULUI:

1. Protocol CMN Decont Parohie E.II – pentru de predarea-primirea chitanţelor şi sumelor – text şi în format electronic;

2. Centralizatorul CMN Parohie – seria şi nr. chitanţelor emise şi sumele încasatetext şi în format electronic;

3. Chitanţele de culoare roşie – să coincidă cu Centralizatorul şi cu Protocolul;

4. Suma colectată – să coincidă cu totalul din Centralizator şi din Protocol;

5. Pomelnicele donatorilor – să aibă înscrisă seria şi numărul chitanţei – text şi în format electronic.


Modelul de chitanță

Prin hotărârea nr.1060/2011 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-a aprobat începerea Colectei Naționale pentru edificarea Catedralei Mântuirii Neamului. În acest scop va fi pusă în circulație, începând cu 1 iunie 2011, chitanța model unic, singura folosită în desfășurarea Colectei Naționale pentru edificarea Catedralei Mântuirii Neamului. Punerea în circulație sau emiterea altor formulare de chitanțe pentru sumele donate de credincioși în cadrul Colectei Naționale sunt considerate fraude în procesul colectei și se vor sancționa ca infracțiuni potrivit prevederilor legale.

În conformitate cu legislația în vigoare (Ordinul 2226/27.12.2006; Cod 14-4-1), chitanţa cuprinde următoarele elemente de identificare şi securizare astfel:

Datele de identificare a unității emitente – Patriarhia Română (Denumire entitate, CIF, Sediu, Banca şi Tel/Fax);

Seria şi numărul de identificare a chitanţei;

Data de emitere a chitanţei;

Datele de identificare a donatorului (Nume, Prenume, Adresa, Parohia/Mănăstirea unde s-a facut donaţia, Localitatea);

Suma donată în cifre şi litere;

Semnătura Casier (paroh/stareț);

Ştampila Patriarhiei Române.

Destinaţia Chitanţelor

Chitanțierele conțin un număr de 50 chitanțe (150 file) și fiecare chitanță este realizată în 3 exemplare autocopiante (nu necesită indigo). Aceste chitanțiere sunt valabile doar în cursul anului 2011. Fiecare filă a chitanței are următoarea destinație:

1. Fila de culoare albă (prima filă) se va fi înmâna donatorului ca dovadă a plăţii;

2. Fila de culoare roşie (fila a II-a) se va transmite de către Parohie la Protopopiat și în continuare până la Patriarhia Română;

3. Fila de culoare verde (fila 3) va rămâne la cotorul chitanţierului (în Parohie/Mănăstire) pentru eventualele verificări și se vor restitui prin Protopopiate, Centrului eparhial și apoi la Patriarhia Română (împreună cu eventualele chitanțe nefolosite) la sfârșitul anului 2011;

La scrierea unei chitanțe, pentru a nu deteriora chitanţele următoare, se va introduce sub cele trei file ale chitanței un material care să nu permită transmiterea scrisului pe următoarea chitanţă. Acest material rămâne la latitudinea fiecărei Parohii în parte.

Retele sociale: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856