Baia Mare – Sfantul Ierarh Nicolae

Preot Paroh Protopop Coroian Fabian

 • nascut la 01.07.1958 – Jurca, com. Recea-Cristur, Jud. Cluj,
 • iconom stavrofor, cruce patriarhala,
 • Baia Mare, jud. Maramures,
 • Tel. 0731337403,
 • E-mail: coroianfabian@yahoo.com

Preot II Covaciu Aurelian Petrica

 • nascut la 23.06.1974 – Baia Mare,
 • iconom stavrofor,
 • Baia Mare, jud. Maramures,
 • Tel. 0745518994,
 • E-mail: petrica_covaciu@yahoo.co.uk

Preot III Tira Mihai

 • nascut la 11.10.1978 – Baia Mare,
 • iconom stavrofor,
 • Baia Mare, jud. Maramures,
 • Tel. 0757041941,
 • E-mail: tira.mihai@yahoo.com

photo_1

Sfântul Ierarh Nicolae

 

 • Biserica de zid „Sfântul Nicolae”-Baia Mare – 1982,
 • Baia Mare, Str. Crisan Nr. 1,
 • 6.278 credinciosi

 

Repere Istorice

Biserica ,,Sfântul Nicolae “

Baia Mare

În str. Crişan, nr. 1, lângă turnul lui Ştefan îşi înalţă maiestuoasă, turlele spre înaltul cerului Biserica Sf. Ierarh Nicolae, o adevărată bijuterie arhitecturală, situată în centrul vechi al mun. Baia Mare. În acest municipiu credincioşii ortodocşi aveau o capelă în str. 17 octombrie. Prin vrednicia slujitorilor şi credincioşilor şi insistenţele la organele locale s-a primit în str. Crişan, nr. 1, o sală de sport care a fost amenajată ca lăcaş de cult ortodox ridicându-se un turn şi făcându-se reparaţiile necesare. Clădirea de atunci a fost amenajată şi donată de către Consiliulul oraşului Baia Mare în favoarea Bisericii Ortodoxe prin Decizia nr. 6366 din 8/21 septembrie 1922. Situat în Centrul Vechi al oraşului pe str. Crişan, nr. 1, imobilul donat Bisericii Ortodoxe a necesitat de-a lungul anilor numeroase reparaţii, realizate de buni credincioşi ortodosi din ,,Cetatea de Piatră,,. Primele lucrări, despre care avem informaţii scrise, datează din timpul Protopopului consilier Latiş Alexiu – paroh, încununate cu târnosirea bisericii în anul 1926 de către Prea Sfinţitul Episcop Nicolae Ivan al Clujului. Din arhiva parohiei se găseşte consemnat că Prot. Alexiu Latiş a pus bazele unei biblioteci protopopeşti de mare anvergură, iar propria bibliotecă aşa cum am mai procedat odată în 1919 a donat-o înfiinţării bibliotecii Liceului Ghe. Şincai din Baia Mare, a cărui dascăl a fost. Iată ce consemnează un ,,ACT COMEMORATIV,, semnat de Episcopul Nicolae Ivan şi Paroh Protopop Alexiu Latiş:

,,Ziditu-sa această sfântă biserică, în anul Domnului una mie nouă sute douăzeci şi şase, în vremea domniei Primului Rege al tuturor Românilor Ferdinand I şi s-a sfinţit în anul Domnului una mie nouă sute două zeci şi nouă, la praznicul Naşterii Născătoarei de Dumnezeu, în al treilea an al domniei M.S. Regelelui Mihaiu I. şi al unsprezecelea de la întregirea neamului Inalţi Regenţi fiind A.S.R. Principele Nicolae, I.P.S.S. Miron, primul Patriarh al României şi Dl. Gh. Buzdugan, prin P.S.S. Nicolae Ivan, episcop al Vadului Feleacului şi Clujului fiind protopop al tractului Baia Mare şi preot al locului încă de la înfiinţarea parohiei în anul una mie nouă sute două zeci şi doi Alexiu Latiş.

Ca prinos de recunoştinţă adus Prea Puternicului Dumnezeu pentru sprijinul acordat Neamului Românesc întru reinstalarea Stăpânirei Sale în aceste părţi; ca un semn de afirmare şi prosperitate a vechei credinţe strămoşeşti ortodoxă pe aceste meleaguri cu mila lui Dumnezeu, cu concursul Înaltului Guvern a D-nei şi D-lui Teofil G.Dragoş fost prefect al judeţului, al Consiliului parohial al cărui Preşedite a fost în tot timpul zidirii Dl. Ing. Alexandru Iancu, cu sprijinul enoriaşilor şi locuitorilor din Baia Mare .”

Se consemnează ca un eveniment de mare importanţă faptul că în Biserica veche s-a ţinut prima şedinţă a tuturor preoţilor români din Nordul Maramureşului, după reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române din 1948. Şedinţa a fost prezidată de I.P.S. Sebastian Rusan, însoţit de către P.C. protopop Pr. Dr. Carol Pop.

Prezenţa la 22 octombrie 1972, aici, în Biserica veche a I.P.S. Teofil Herineanu care a binecuvântat şi a oficiat o Sfântă Liturghie Arhierească. Trecerea anilor peste vechiul lăcaş de cult a impus efectuarea unor reparaţii, acestea s-au făcut în timpul preotului paroh Bălan Gheorghe şi a protoiereului Mociran Gavril (trecut la cele veşnice în anul 1995), reparaţii succesive au urmat apoi între anii 1971-1972, 1979.

În anul 1980 prin actul nr. 4 din 9 februarie s-a solicitat autorităţilor statului avizul favorabil reabilitării Bisericii, care s-a finalizat cu o reparaţie capitală care a configurat forma actuală a bisericii. Această reparaţie capitală a fost în realitate recontrucţia bisericii în forma actuală. Autorizaţia pentru lucrări nr. 142 din 23 Iunie 1980 cu specificaţia ,,reparaţii capitale”, proiectul tehnic este aprobat de Consiliul Popular Maramureş şi avizat de către Departamentul Cultelor Bucureşti cu nr. 7379-276/1980. În data de 6 decembrie 1981 de ,,Sfântul Ierarh Nicolae “ se intră în biserica nou construită, Sfânta Liturghie este oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu delegatul Sf. Arhiepiscopii Pr. Vicar Ioan Baciu. În anul 1982 se fac lucrări de tinichigerie şi se obţine avizul favorabil pentru pictura murală din partea patriarhiei. Avizul este semnat de către vrednicul de pomenire Patriarhul Iustin Moisescu iar pentru adjudecarea lucrărilor de pictură participă cinci pictori câştigătorul fiind Pictorul Botezatu Petru din Bucureşti. Suprafaţa pictată este de 988 mp.

Sfinţirea Bisericii Sf. Nicolae a avut loc în data de 10 nov. 1985 de către Î.P.S. Teofil Herineanul Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Preasfinţia Sa Justinian Chira Maramureşanul în frunte cu un mărit sobor preoţesc între care am putea aminti pe Preasfinţia Sa Iustin Sigheteanul, pe atunci ieromonah al mănăstirii Sf. Ana Rohia. O zi frumoasă de toamnă rămasă în amintirea tuturor maramureşenilor prezenţi, încununată cu sfinţirea Noului Sion, prin vrednicia celui care s-a jertfit Prot. Iconom Stavrofor Gheorghe Bălan şi Protoiereu de vrednică pomenire Gavril Mociran.

După 25 de ani de slujire sfântă, în anul Domnului 2012 se reface pictura de vrednicul de pomenire pictor Mihai Pascariu, din Giurtelecu Hododului, jud. Satu Mare (trecut la cele veşnice în anul 2011, printr-un accident cerebral), fost ucenic al pictorului Botezatu Petru, sub îndrumarea preotului paroh Consilier al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului Ioan Pop din Rohia, judeţul Maramureş, preot paroh din 1995, după trecerea în veşnicie a vrednicului protoiereu Gavril Mociran.

Pictura Bisericii a fost realizată cu sprijinul financiar obţinut din partea dl. Valer Blidaru din Arad, din dragoste faţă de Biserica Sf. Nicolae, din Baia Mare, fiu al plaiurilor maramureşene, din partea Secretariatului de Stat pentru Culte Bucureşti, a Consiliului Judeţean Maramureş, reprezentat prin dl. Preşedinte Mircea Man, a Primăriei mun. Baia Mare prin dl. Cristian Anghel şi nu în ultimul rând a vrednicilor credincioşi care cercetează biserica de suflet din municipiul Baia Mare închinată Sf. Ierarh Nicolae.

Resfinţirea bisericii a fost făcută de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian Chira al Maramureşului şi Sătmarului la data de 6 Decembrie anul Domnului 2010, înconjurat de un mare sobor de preoţi şi diaconi.

Anul 2012, ne-a oferit prilej de bucurie deoarece de 22 de ani din îndemnul şi cu purtarea de grijă a Î. P. S. Arhiepiscop JUSTINIAN CHIRA şi a Preasfinţitului IUSTIN SIGHETEANUL, biserica noastră a ales să-l cinstească pe patronul său spiritual Sf. Ierarh Nicolae, făcând din hramul ei o mare sărbătoare. Prin bună voinţa omului de suflet dl. Primar Cătălin Cherecheş,  incepand cu anul 2012, în ajunul praznicului Sf. Nicolae, s-au oferit daruri copiilor care frecventeaza aceasta biserica.

Corul bisericii a luat fiinţă în anul 1970 prin bunăvoinţa unor buni credincioşi, dornici de înfrumuseţare a slujbelor divine, încurajaţi la această nobilă muncă de preotul paroh Mociran Gavril de Consiliul Parohial în frunte cu dl. Cânţa Nicolae ajutat de dirijorul Corului Catedralei Mureşan Vasile, care a fost urmat de Nicolae Vasile şi apoi actualul dirijor şi cântăreţ bisericesc Bogar Lazăr. Dumnezeu să răsplătească ostenelile tuturor celor ce laudă pe Domnul prin viaţa şi glasurile lor. Lucru consemnat printr-o filă de cronică în iunie 1976 de preot Gavril Mociran protopop.

Profesorul Vaida Simion a pus mult suflet si energie, dragoste si sensibilitate, dirijand corul bisericii pana in primavara anului 2017. in cursul activitatii sale, profesorul Vaida Simion a implicat corul bisericii in numeroase manifestari culturale, sporind prestigiul acestuia.

În vederea documentării oferim şirul preoţilor slujitori ai Parohiei Sf. Nicolae de-a lungul anilor – Prot. Consilier Latiş Alexiu (1922 – 1940)

Pr. Bânda Dumitru (1940 – 1946)

Pr. Bărbos Ştefan (1946 – 1947)

Pr. Şovrea Ioan ( 1944 – 1948)

Pr. Popa Ilie (1948 – 1951)

Pr. Huzău Vasile (1950 – 1970), trecut în veşnicie în 1995

Pr. Mociran Gavril (1 ian. 1970 – 1995), trecut în veşnicie în 6 iul. 1995

Pr. Bălan Gheorghe (1 iul. 1974 – 1991), când se transferă şi înfiinţează Parohia Soborul Sfintilor 12 Apostoli în zona gării unde construieşte un nou lăcaş de cult

Pr. Trif Vasile (1986 – 1990), înfiinţează Parohia Sf. Treime unde se transferă

Pr. Gavra Viorel (1991 – 1993), se transferă şi construieşte Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril

Pr. Pop Ioan (1993 – 2018, paroh din 1995), functionand ca secretar si consilier eparhial pana la pensionare

Pr. Bulz Gavril (1994 – 2002), transferat la Parohia C-tin şi Elena nou înfiinţată în Baia Mare

Diacon Trif Vasile (2002 – 2006), când a plecat prin transfer în Canada

Trif Vasile (2002 – 2017), revenit prin transfer de la Sf. Treime

Diacon onorific Nuszer Alexandru (2002 – 2005), când a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Culciu Mare, Prot. Satu Mare

Pr. Mihai Tira (2006 – în prezent)

Pr. Covaciu Petrica (2017 – prezent)

Pr. Paroh Coroian Fabian (2018 – prezent), Protopop al Protopopiatului Baia Mare.

Biserica ,,stâlp şi temelie a adevărului, (1Tim. 3,15) va fi şi va rămâne Casa Domnului în care Dumnezeu ne aşteaptă continuu spre a ne deschide sufletul şi a-L primi spre a ne spori împăcarea cu noi înşine, cu semenii noştri şi cu Atotputernicia lui Dumnezeu. ,,Harul Domnului Nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu noi.” (1Cor. 13,13).

Fie ca Tatăl Ceresc să primească rugăciunile ce se înalţă aici, să ne binecuvânteze cu harul său şi cu a Sa iubire de oameni, să rânduiască spor în toate, închinătorilor, binefăcătorilor si ostenitorilor acestui sfant locas.

Preot Paroh Coroian Fabian

clip_image002

Retele sociale: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856