Handal

Preot Paroh Costin Vasile-Adrian

Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume COSTIN VASILE ADRIAN
Adresă(e) Satu Nou de Sus, nr.142, Maramureş

Telefon(oane) 0262217807 Mobil: 0721535487
Fax(uri) –
E-mail(uri) vasilis_costin@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii 09.04.1975
Sex masculin
Experienţa profesională
Perioada Dec. 2014 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Preot Paroh
Activităţi şi responsabilităţi principale În conformitate cu prevederile Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale regulamentelor sale de aplicare
Numele şi adresa angajatorului Episcopia Maramureşului şi Sătmarului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate social
Perioada 2011 – 2014
Funcţia sau postul ocupat Director Centru de Evaluare şi Certificare a Competenţelor Profesionale
Activităţi şi responsabilităţi principale Planificarea şi monitorizarea programelor de evaluare pe alte căi decât cele formale, organizarea activităţii centrului, realizarea raportului semestrial privind activitatea centrului.
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Formare Continuă şi Evaluare a Competenţelor în Asistenţa Socială (CFCECAS), Răzvad, Aleea Mănăstirii, nr. 286, jud. Dâmboviţa
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii sociale de suport, pregătire cursuri de formare, schimb de experienţă profesională, economie socială
Perioada 2009-2010
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar – asociat
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea cursurilor şi seminariilor la disciplina „Gândirea socială a Bisericii”
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Nord, Facultatea de Litere, Catedra de Teologie, Baia Mare
Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţional
Perioada 2006- 2009
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea seminariilor la disciplinele: „Limba greacă”, „Studiul Vechiului Testament”, „Liturgică”
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Valahia” din Târgovişte , Facultatea de Teologie, Bulevardul Carol I, nr.2, Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţional
Perioada 2000- 2006
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea seminariilor la disciplinele: „Limba greacă”, „Studiul Noului Testament”
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Valahia” din Târgovişte , Facultatea de Teologie, Bulevardul Carol I, nr.2, Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţional
Perioada 1995-1997
Funcţia sau postul ocupat Redactor
Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea emisiunii „Viaţa spirituală”
Numele şi adresa angajatorului Radio D, Târgovişte, Dâmboviţa
Tipul activităţii sau sectorul de activitate spiritual
Perioada 1992-1995
Funcţia sau postul ocupat Redactor
Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea emisiunii „Viaţa spirituală”
Numele şi adresa angajatorului Radio Cinemar, Baia-Mare, Maramureş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate spiritual

Educaţie şi formare
Perioada 2011
Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare – „Optimizarea performanţei profesionale prin coaching cognitiv-comportamental”
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Diagnoză şi coaching cognitiv-comportamental, Tehnici de intervenţie cognitiv-comportamentale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Institutul Internaţional de Coaching
Perioada 2005-2011
Calificarea / diploma obţinută Doctor, domeniul: Istorie
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Istoria modernă a României, Istoria contemporană a României, Metode de cercetare ştiinţifică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Dâmboviţa
Perioada 2005-2006
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master (Specializarea: Managementul proiectelor)
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Managementul proiectelor, Comportament organizaţional, Dezvoltare profesională şi managementul carierei etc.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Universitatea „Valahia”, Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Economice
Perioada 2004-2005
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master (Specializarea: Teologie)
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericii Universale, Teologie Dogmatică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Valahia”, Târgovişte, Facultatea de Teologie
Perioada 1997-2003
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master (Specializarea: Teologie)
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Istoria Bisericii Universale, Istoria Bisericii Elene, Istoria Imperiului Bizantin, Teologie Liturgică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Naţională şi Capodistriană Atena, Facultatea de Teologie, Grecia
Perioada 1999-2000
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Curs de limba greacă veche
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Naţională şi Capodistriană Atena, Facultatea de Filosofie, Grecia
Perioada 1997-1999
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Curs de neogreacă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Naţională şi Capodistriană Atena, Facultatea de Filosofie, Grecia
Perioada 1995-1999
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Teologie Dogmatică, Studiul Noului Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Valahia”, Târgovişte, Facultatea de Teologie
Perioada 1995
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participant
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Curs de lideri pentru organizaţii nonguvernamentale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare YMCA, Thesalonic, Grecia
Perioada 1990-1995
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Teologie Dogmatică, Studiul Vechiului Testament, Studiul Noului Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Seminarul Teologic Ortodox, Baia Mare, Maramureş

Aptitudini şi competenţe personale abilităţi de organizare, coordonare şi planificare a activităţilor; capacitate de a lucra atât independent, cât şi în echipă; capacităţi de analiză şi inovaţie; competenţe de operare PC; capacitate de a motiva; spirit de iniţiativă; competenţe de comunicare şi relaţionare.
Limba maternă Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba greacă C2 C2 C2 C2 C2
Limba franceză C1 C1 B2 B2 B2
Limba engleză B1 B1 A2 A2 A2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Capacitatea de a stabili uşor şi adecvat relaţii cu alţii, capacitatea de a adopta uşor diferite stiluri de conducere, capacitatea de a fi persuasiv.
Competenţe şi aptitudini organizatorice abilităţi de comunicare, capacităţi de decizie, adaptare la munca în echipă, capacităţi de coordonare a unei echipe de lucru.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului abilităţi de operare PC (Windows, Excel, Power Point, Internet)

Alte competenţe şi aptitudini Promptitudine şi perseverenţă în atingerea scopurilor propuse, rezistenţă la situaţii stresante, conştiinciozitate.
Permis(e) de conducere Permis de conducere, categoria B
Informaţii suplimentare Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale în domeniul teologiei şi istoriei;
Studii şi articole publicate în reviste de specialitate (teologie şi istorie), în ţară şi în străinătate.

 

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril
  • Biserica de zid “Sfinţii Arhangheli Mihail Şi Gavril” – 1937-1938,
  • Handal, str. Principala, nr. 106,
  • 254 credincioşi

 

 Istoric

Biserica ortodoxa din HANDALU ILBEI a fost construita in anul 1936.

A functionat ca si filie a parohiei ILBA pana in anul 1999 cand a devenit parohie de sine statatoare.Primul preot paroh a fost DANIEL MOCIRAN,(1999-2002),urmat de preotul VASILE CONE(2002-2006). Din martie 2006-decembrie 2014 – preot paroh a fost DOBRA ALIN IOAN. Anul trecut am inceput constructia casei parohiale care avanseaza mai incet decat ne dorim datorita numarului mic de oameni si a faptului ca majoritatea si-au pierdut locul de munca odata cu inchiderea minei din HANDAL. Din decembrie 2014 si pana in prezent preot paroh este Costin Vasile-Adrian.

Retele sociale: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856