Negreia

Preot Paroh 

negreia bis

„Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”

  • Biserica de zid „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril” – 1940,
  • Negreia, str. Principala, nr. 65,
  • 186 credinciosi

Istoric

Satul Negreia situat la15 Km de orasul Baia Sprie si este apartinator comunei Sisesti fiind un fel de poianã ceva mai mare de la poalelevârfului Mogosa, pe versantul sudic al Munþilor Gutâi.

Viata crestineascã, la Negreia, nu a început odatã cu existenþa bisericii celei vechi,

construite la 1782 si consemnatã în documente, deorece credinta, ca fenomen social, se

dezvoltã cu mult înaintea existentei biserici ca institutie. Nu am gãsit informati cu privire la existenta unei biserici construite înainte de 1782, dar existenta unei vieti religioase ne este confirmatã în lucrarea „Documente privind miscarea lui Pintea”(1693-1703), din care rezultã cã unul dintre haiducii lui Pintea,Iuon Orosz „a mers deseori la preotul român din mosia Negreia, acela era tãinuitorul si pe a cãrui fatã o dusese de nevastã si locuia la aceasta chiar si acum”. Aceastã înformaþie justificã desfãsurarea unor activitãþi cu caracter religios, si de ce nu, chiar si existenþa unei biserici si înainte de anul 1782.

Dintr-o altã însemnare pe o carte bisericeascã veche se spune „Pe Octoihul

tipãrit de Popa Stoica Iacovici, în Bucureºti la 1744: “acestu Octoih l-am cumpãrat eu,

întru Hristos mult pãcatos, Horgoº Vasile din Negheaiu, a lui Horgoº Luca fecior, frate

cu popa Gheati, pãntru 14 Florinþi”.

Începând cu 1782 în Negreia exista biserica de lemn care era filie a parohiei Cetãþele.

Din 1829 si pânã în 1927 Negreia va aparþine de parohia Surdesti, cu hramul

Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavril.

În perioada când s-a construit biserica, populatia, cu aproximatie, era în jur de

150 de suflete. Biserica era construitã din lemn, acoperitã cu sindrilã, de dimensiuni

reduse

In jurul anului 1930 potrivit traditiei populare s-a inceput zidirea unei noi biserici de zid care domneste si acum pe “dambul”Negreii

‘ Odatã cu înfiinþarea parohiei Dãnesti, anul 1920, Negreia va aparþine de aceastã parohie avand ca preot paroh pe Avram Alexandru care a slujit pana în anul 1985.

În timpul prigoanei comuniste, credincioºii din Negreia si-au pãstrat credinþa,

participând la slujbe religioase, construind rãstigniri si renovând biserica.

Credinciosi ortodoxi din Negreia, începând cu anul 1995, îsi vor înfiinþa propria

parohie, avându-l preot pe pãrintele Gros Augustin. Tot în acest an vor renova pictura

din bisericã la sfinþirea careia va participa si episcopul Maramuresului si Sãtmarului ,Iustinian, însoþit de un întreg sobor de preoti

Dintre preoþii care au slujit la Negreia amintim:

În perioada 1945-1985 preot va fi Avram Alexandru , iar din 1985

pânã în 1992 preot va fi Conea Vasile.Intre anii 1992-2011 ,preot a fost Gros Augustin,iar din anul 2011 si pana in prezent,preot paroh al parohiei Negreia este Chiuzbaian Iuliu-Gabriel

„Satul Negreia asezat pe vârful unor coline ne introduce într-un spaþiu aparte, ce

te ajutã sã reflectezi asupra Creatorului care a creat toate. Peisajul de aici ce te conjoarã

vorbeste despre atotstiinþa, atotputernicia si înþelepciunea divinã, insuflându-ti o pace si

o liniste aparte.

Negreia prin prisma omului religios poate fi privitã ca o localitate cu oameni

credinciosi, sensibili la cele sfinte si la solicitãrile fãcute de autoritãþile bisericesti de a participa la actiuni de construcþie, întretinere sau împodobire a locurilor si lucrurilor sacre.

Cred cã punerea la punct a drumului cãtre aceastã localitate ce s-a efectuat in ultima perioada, deschide noi perspective pentru comunitatea de aici si se ofera posibilitatea pentru cât mai mulþi vizitatori de a gusta din mirajul acestui coltisor de rai”.

Fie ca bunul Dumnezeu sa inscrie in cartea vietii pe totii ctitorii,donatorii,ostenitorii si binefacatorii Sfantului locasului acestuia.

Retele sociale: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856