Raport de activitate 2010

Luni, 24 ianuarie 2011, a avut loc Şedinţa cu protoiereii din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului prilej cu care Părintele Protopop Coroian Fabian a prezentat Raportul de activitate al Protopopiatului Ortodox Român Baia Mare pe anul 2010.

RAPORT DE ACTIVITATE

-2010-

Din mila lui Dumnezeu, Protopopiatul Baia Mare este binecuvântat cu preoţi cuminţi, buni şi harnici, păstorindu-şi credincioşii cu multă dăruire sufletească, săvârşind sfintele slujbe în duminici şi sărbători, precum şi în zilele de rând, după un anumit program, întocmit de fiecare preot în parte, ţinând cont de sfaturile şi îndemnurile înalţilor noştri ierarhi, în funcţie de necesităţile fiecărei parohi. Toate aceste sfinte slujbe sunt împodobite cu cuvinte de învăţătură bazate pe Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. În cele patru posturi de peste an, dar mai ales în ajunul marilor Praznice, foarte mulţi credincioşi se spovedesc şi se împărtăşesc cu Sfintele Taine. De asemenea, preoţii participă la toate acţiunile întreprinse în cadrul Protopopiatului, conformându-se dispoziţiilor primite de la Centrul Eparhial, după hotărârile luate de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Activitatea Protopopiatului Ortodox Român Baia Mare din anul 2010 poate fi reflectată sub următoarele aspecte.

1. Evenimente deosebite în viaţa Protopopiatului.

În cadrul Protopopiatului Baia Mare au avut loc în cursul anului 2010 două Conferinţe Preoţeşti, precum şi câteva întruniri referitoare la educaţia pastoral-misionară a copiilor şi tineretului. Astfel, conferinţa de primăvară cu tema ”Simbolul de credinţă Niceo-Constantinopolitan (Crezul Ortodox), s-a desfăşurat în 20 mai la Catedrala Episcopală ”Sfânta Treime”, fiind prezidată de către P.S. Justin Hodea Sigheteanul, întocmită şi susţinută de către Părintele Profesor Dr. Dorinel Dani de la Facultatea de Teologie din Baia Mare. Pe parcursul conferinţei Preasfinţia Sa a intervenit în mai multe rânduri, precizând unele lucruri mai importante din cadrul conferinţei sau completând unele lipsuri acolo unde a fost cazul. Toate amănuntele referitoare la desfăşurarea conferinţei, precum şi discuţiile purtate au fost cuprinse în Procesul Verbal nr. 267/20 mai 2010, înaintat Sfintei Episcopii.

Conferinţa de toamnă cu tema ”Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române. 20 de ani de la reînfiinţarea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului” a fost prezidată tot de către P.S. Justin Hodea Sigheteanul, întocmită şi susţinută de către Părintele Profesor Dr. Augustin Vasile, Vicar Administrativ al Episcopiei noastre şi s-a desfăşurat în data de 19 octombrie la Catedrala Eparhială ”Sfânta Treime”. Şi la această conferinţă au fost punctate lucruri esenţiale referitoare la Biserica străbună şi mai cu seamă la Episcopia noastră. Desfăşurarea conferinţei este cuprinsă pe larg în Procesul Verbal nr. 478/19 octombrie 2010.

Un alt eveniment important din viaţa Protopopiatului Baia Mare a fost desfăşurarea concursului cu tema ”Crezul Ortodox” organizat de Biroul de Catehizare a Tineretului din cadrul Sectorului Educaţional al Patriarhiei Române. Astfel, Protopopiatul Baia Mare a pus în practică comunicările primite: au fost înştiinţate toate Parohiile din Protopopiat despre acest Concurs, participând un număr de 34 de copii. Parohiile au organizat concurs cu elevii care frecventează orele de catehizare pe plan local, iar elevul câştigător a participat la faza concursului pe Protopopiat. O comisie formată din două profesoare de religie şi trei preoţi au corectat lucrările susţinute, iar festivităţile de premiere au avut loc în ziua de 7 aprilie, miercuri din săptămâna luminată, la biserica ”Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Protopopiatul oferind premii ce au constat în cărţi cu conţinut religios la toţi participanţii. Detaliile referitoare la concursul pe Protopopiat se găsesc în Raportul nr. 211 din 21 aprilie 2010 înaintat Sfintei Episcopii. Eleva cu cea mai mare medie, Pop Şinca Mara, de la Parohia ”Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare, a participat apoi la concursul pe Eparhie, desfăşurat la Catedrala Eparhială ”Sfânta Treime”, clasându-se pe locul al doilea.

O notă aparte pentru Episcopia Maramureşului şi Sătmarului a fost decernarea titlului de ”Doctor Honoris Causa” Întăistătătorului Eparhiei noastre, Înaltpreasfinţitului Iustinian Chira, de către Universitatea ”Vasile Goldiş” din Arad, la data de 12 martie 2010, iar în 27 mai, acelaşi titlu i-a fost acordat de către Universitatea de Nord din Baia Mare.

Ca o încununare a acestor evenimente a fost sărbătorirea a 20 de ani de la reînfiinţarea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, alegerea şi întronizarea ca Episcop titular a acestei nouînfiinţate Eparhii a Înaltpreasfinţitului Iustinian la data de 11 noiembrie 1990, ocazie cu care Protopopiatului Baia Mare i-a fost oferită Placheta omagială.

Pe parcursul anului 2010 Înalţii noştri Ierarhi au săvârşit mai multe Liturghii Arhiereşti, resfinţiri şi sfinţiri de biserici şi au făcut vizite pastorale la diferite parohii dând sfaturi părinteşti preoţilor şi credincioşilor pe care cu multă dragoste şi dăruire îi păstoresc. Astfel Î.P.S. Iustinian, învingând cu bărbăţie greutăţile bătrâneţii a slujit la Catedrala veche şi la Catedrala nouă în mai multe rânduri, mai ales cu ocazia unor evenimente importante din viaţa eparhiei.

P.S. Justin a săvârşit Liturghii Arhiereşti în Protopopiatul Baia Mare, după cum urmează: 24 ianuarie la Parohia ”Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”-Valea Roşie, 7 februarie la Parohia Tăuţii de Sus, 14 martie la Parohia ”Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”-Baia Sprie, 18 aprilie pune piatra de temelie la biserica de la noua Parohie Baia Mare Duminica Mironosiţelor, 24 aprilie participă la hramul bisericii ”Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, 25 aprilie săvârşeşte Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii Făget, 3 august participă la Slujba Paraclisului în Parohia Ardusat, 3 octombrie resfinţeşte biserica din Parohia Mocira, prilej cu care Preotul Paroh Fereştean Viorel a fost distins cu rangul de iconom, iar Consiliului Parohial şi unor sponsori mai importanţi li s-au acordat diplome de recunoştinţă. În 28 noiembrie participă la hramul bisericii ”Sfântul Apostol Andrei” din Baia Mare, iar în 5 decembrie participă la hramul bisericii ”Sfântul Ierarh Nicolae” din Baia Mare. Săvârşeşte Sfânta Liturghie la Catedrala Eparhială ”Sfânta Treime” cu ocazia diferitelor evenimente şi ori de câte ori agenda pastorală îi permite. Totodată, Preasfinţia Sa a făcut vizite canonice la Parohiile Tăuţii Măgherăuş, Bârgău, Cicîrlău, Merişor, Ilba şi Seini.

De asemenea, Înalţii noştri Ierarhi au participat în luna decembrie la diferitele concerte de colinzi organizate atât la Catedrala veche, cât şi la catedrala Eparhială ”Sfânta Treime”. Cu ocazia diferitelor evenimente naţionale, P.S. Iustin a participat la manifestările organizate de Primăria Municipiului Baia Mare. Astfel, săvârşeşte slujba de Tedeum în 13 mai-Ziua Eroilor, 29 mai-Ziua Veteranilor, 1 decembrie-Ziua Naţională a României iar în 22 decembrie săvârşeşte Slujba Parastasului la comemorarea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989.

În calitate de Protopop am însoţit pe Ierarhii noştri la slujbele ţinute pe raza Protopopiatului Baia Mare, iar personal am participat la hramurile bisericilor din Parohiile: ”Pogorârea Sfântului Duh”-Baia Sprie, ”Cuvioasa Paraschiva”-Baia Mare, Cărbunari, Bozânta Mică şi Săcălăşeni, precum şi la hramurile Mănăstirii Făget şi a Schitului Chiuzbaia, iar la Bozânta Mare am participat la manifestările prilejuite cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la zidirea bisericii. În cursul anului 2010 a avut loc înfiinţarea unei noi Parohii în Baia Mare cu titulatura Baia Mare Duminica Mironosiţelor, prin transferul Preotului Mociran Daniel de la Parohia Merişor, Protoieria Baia Mare, ca Preot Paroh şi hirotonirea Diaconului Gavra Bogdan ca Preot II, cu misiunea de a construi o noua biserică a cărei piatră de temelie a fost pusă la Vecernia din Duminica Mironosiţelor, în 18 aprilie 2010 de către P.S. Justin Hodea Sigheteanul. La Parohia vacantă Merişor a fost numit Preotul Stoica Daniel, transferat de la Parohia Cufoaia, Protopopiatul Lăpuş, a cărui instalare a fost făcută în duminica din 8 august 2010. Totodată, au fost hirotoniţi doi Preoţi misionari onorifici, în persoana teologilor Bălan Florin şi Morar Gabriel, pentru trebuinţele Protopopiatului Baia Mare.

2. Activitatea misionară şi pastorală a Bisericii şi viaţa monahală.

Fiecare preot face misiune în parohia pe care o păstoreşte, după metodele şi rânduiala Bisericii noastre Ortodoxe, slujind sfintele slujbe, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, atât în biserică, în cadrul slujbelor, cât şi la diferite ocazii şi servicii religioase din afara locaşului de cult. Totodată, în cadrul slujbei Vecerniei, preoţii desfăşoară activităţi de catehizare a copiilor şi a tinerilor. Este foarte adevărat că prozelitismul sectar este în plină desfăşurare, mai ales în ultimii ani, când sectarii bat la uşile credincioşilor noştri, momindu-i cu tot felul de reviste şi încercând să-i destabilizeze din punct de vedere religios. În faţa acestor atacuri sectare, preoţii încearcă să cerceteze familiile atacate de aceşti sectari, mai ales în mediul rural, unde preotul îşi cunoaşte foarte bine comunitatea pe care o păstoreşte. Întrucât credincioşii unei parohii sunt înrudiţi cu alţii de alte culte, activitatea misionară a preotului trebuie să fie bazată pe înţelegere şi pe respect reciproc. În ceea ce priveşte relaţiile dintre ortodocşi şi greco-catolici, acestea sunt deja în mare parte stabile, fiecare văzându-şi de credincioşii săi, existând în schimb şi unele tensiuni de ordin religios. Atfel de tensiuni au apărut sporadic la Parohiile Băseşti, Stremţ, Oarţa de Jos, Băiţa de sub Codru, dar care s-au aplanat.

Referitor la activitatea editorială nu ne putem lăuda că Protopopiatul nostru are o publicaţie proprie, dar prin publicaţiile centrale şi locale, punem la dispoziţia preoţilor şi credincioşilor informaţiile de care au nevoie. Trebuie menţionat faptul că Protopopiatul Baia Mare a sprijinit Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Ortodoxe Române cu suma de 14.000 lei. Un aspect deloc de neglijat al lumii în care trăim este spaţiul virtual, fapt pentru care începând cu anul 2010 site-ul Protopopiatului Baia Mare a devenit funcţional, fiind actualizat în permanenţă, prin intermediul acestuia fiind puse la dispoziţie tuturor celor interesaţi, atât date referitoare la preoţi şi parohii, cât şi numeroase informaţii privind activitatea ce se desfăşoară în cadrul Protopopiatului.

Pe raza Protopopiatului Baia Mare funcţionează două mănăstiri, ”Învierea Domnului”-Habra Groşi şi ”Înălţarea Domnului”-Făget, precum şi Schitul Chiuzbaia, iar începând cu anul 2010 s-a aprobat înfiinţarea Schitului ”Duminica Tuturor Sfinţilor”. Acesta se va construi în Baia Mare, pe strada Viilor, iar activitatea va fi coordonată de Preotul Ştirb Gheorghe, hirotonit pe seama acestui aşezământ.

3. Activitatea canonică, juridică şi disciplinară în cuprinsul Protopopiatului.

Semnalăm unele cazuri de indisciplină a unor preoţi de pe raza Protopopiatului nostru, cum ar fi suspendarea din oficiu şi beneficiu a Preotului Cînţa Călin de la Parohia Bârgău, pe fondul consumului de alcool, în locul lui fiind numit Preotul misionar Costinaş Sorin, instalat în Parohie în data de 6 iunie 2010.

Tensiunile de ordin patrimonial continuă între ortodocşi şi greco-catolici, cu precădere la Parohia Şişeşti şi la Parohia ”Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare, unde procesele sunt pe rol, însă fără perspectivă apropiată de clarificare.

Privitor la situaţia Preoţilor divorţaţi, Sfânta Episcopie a fost înştiinţată prin Adresa nr. 224/30 aprilie 2010, din care reiese că pe raza Protopopiatului funcţionează 5 preoţi divorţaţi, dintre care 2 preoţi recăsătoriţi şi un preot văduv recăsătorit. Referitor la situaţia preoţilor navetişi, Sfânta Episcopie a fost înştiinţată de asemenea prin Adresa nr. 161/20 februarie 2009. Întrucât măsurile au rămas acelaşi, la noi cerinţe vom înainta alte situaţii.

4. Activitatea de pregătire şi perfecţionare a clerului.

Pe parcursul anului 2010 câţiva preoţi au participat la cursurile misionare de definitivare, promovare şi perfecţionare desfăşurate la Facultatea de Teologie din cadrul Univerităţii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, iar alţii au absolvit cursurile postuniversitare de Masterat în Teologie la diferite Facultăţi de Teologie din ţară.

5. Aspecte şi preocupări privind lăcaşurile de cult.

Pe tot parcursul anului 2010 au continuat lucrările de construcţie la bisericile ”Sfântul Vasile cel Mare”, ”Bunavestire”, ”Sântul Aposto Andrei”, ”Cuvioasa Paraschiva”, ”Înălţarea Domnului”, ”Sfântul Mucenic Dimitrie”, ”Sfântul Prooroc Ilie”, ”Sfânta Ana”-Ferneziu, toate din Baia Mare şi la biserica ”Sfântul Mucenic Gheorghe”-Seini II. S-au făcut lucrări de întreţinere şi amenajare la bisericile Parohiilor ”Naşterea Domnului”, ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Baia Mare, ”Duminica Tuturor Sfinţilor” din Tăuţii de Sus, Mocira, Săbişa, Bozânta Mare, Unguraş, Şindreşti, Hideaga, iar la Parohia ”Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”-Baia Sprie s-a construit un altar de vară, în timp ce la Parohia ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”-Seini I s-au încheiat lucrările de pictură. Referitor la casele parohiale, pe raza Protopopiatului sunt câteva case parohiale în construcţie, ajunse la nivel de finisare, în Parohiile Bontăieni, Rus, Arieşu de Câmp şi Colţirea. Lucrările la edificiile bisericeşti şi parohiale au fost susţinute cu ajutoare de la stat, de la primăriile locale, de la unii sponsori şi binevoitori, dar în marea lor majoritate cheltuielile au fost suportate de către credincioşi.

Pe raza Protopopiatului se află câteva biserici de lemn monument-istoric incluse în circuitul turistic din Nord-Vestul României, printre care amintim: Săcălăşeni, Orţâţa, Buzeşti şi Bicaz.

6. Activitatea economică.

Pe plan economic, Protopopiatul Baia Mare a desfăşurat o activitate progresivă, care se reflectă în vânzarea de lumânări, reviste şi cărţi bisericeşti, încasări şi plăţi de taxe, diferite colecte în bani.

Astfel, până la data de 31 decembrie 2010, Protopopiatul a ridicat 5.004 kg de lumânări în valoare de 166.173 lei, pentru care s-a achitat Sfintei Episcopii suma de 127.327 lei, rămânând de achitat suma de 38.846 lei, neîncasaţi până la ora actuală de la parohii, pe motiv că lumânările nu au fost vândute. Menţionăm faptul că situaţia detaliată a lumânărilor existentă la data de 31 decembrie 2010 pe Protopopiat, a fost transmisă Sfintei Episcopii prin adresa nr. 4/10.01.2010. În urma controlului făcut la parohii s-au ridicat 362 kg lumânări, în valoare de 4.700 lei, dându-li-se altele în schimb.

Tot de la Sfânta Episcopie au fost ridicate şi distribuite lumânări tip candele în valoare de 3.356 lei; calendare în valoare de 89.494 lei; cărţi şi publicaţii în valoare de 16.393 lei, precum şi alte materiale în valoare de 6.025 lei.

O parte dintre lăcaşurile de cult şi terenurile parohiilor au fost intabulate, dar în mare parte intabularea lor este împiedicată de taxele mari.

O colaborare frăţească şi o într-ajutorare reciprocă între Parohii, pe plan local şi la nivel eparhial şi central, o constituie colecta Fondului Central Misionar, unde Protopopiatul Baia Mare a contribuit cu suma de 21.857 lei, precum şi Colecta nouînfiinţată a Fondului Pastoral Misionar la care Protopopiatul a contribuit cu suma de 19.531, din care 18.296 lei la 31 decembrie 2010, şi care constituie o formă şi un mijloc de într-ajutorare a unităţilor de cult.

În spiritul fraternităţii şi într-ajutorării reciproce sunt şi colectele desfăşurate pentru tot felul de calamităţi naturale în ajutorarea sinistraţilor, în sumă 88.758 lei. Protopopiatul Baia Mare, prin parohiile sale a participat pe parcursul anului 2010 la Colecta făcută pentru Catedrala Eparhială cu suma de 35.028 lei.

7. Inspecţie şi control.

Au fost verificate aproape toate parohiile din Protopopiat de către compartimentul financiar-contabil al Protopopiatului, întocmindu-se Procese Verbale de verificare înaintate Sfintei Episcopii.

La începutul anului 2010 au avut loc alegeri ale corporaţiunilor bisericeşti, consiliilor şi comitetelor parohiale, Procesele Verbale de constituire fiind înaintate Sfintei Episcopii spre validare.

Au existat două contestaţii privind alegerile parohiale, la Parohiile Satu Nou de Jos şi Bârgău, unde în calitate de Protopop m-am prezentat şi am repetat alegerile, reuşindu-se aplanarea conflictelor.

8. Activitatea catehetică.

În cadrul Biroului de Catehizare, sub îndrumarea Părintelui Inspector Stan Florin, în Proiectul ”Alege Şcoala!” s-au înscris un număr de 35 de Parohii, participând la prima întrunire ce a avut loc la Mănăstirea Rohia în data de 9 noiembrie, proiect ce va fi pus în practică în cursul anului 2011.

Preoţii participă la deschiderea anului şcolar în şcolile din parohii, unde săvârşesc slujba Tedeum-ului şi rostesc un cuvânt de învăţătură la început de an şcolar. O colaborare fructuoasă există între preoţi şi profesorii de religie în scopul educării copiilor. Astfel, Profesorii de religie duc copiii la biserică pentru Spovedanie, cu precădere în Postul Sfintelor Paşti şi al Naşterii Domnului.

În ceea ce priveşte activitatea social-filantropică Protopopiatul Baia Mare a adunat în Fondul Filantropia suma de 10.200 lei, fiind virată Sfintei Episcopii. Totodată, amintim că la Parohia ”Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare continuă funcţionarea unui centru social, unde primesc masă peste o sută de persoane nevoiaşe.

9. Situaţia bunurilor mobile şi imobile ale Protopopiatului.

Parohiile ortodoxe din zona Băii Mari au făcut parte din Protopopiatul Cetatea de Piatră care îşi avea reşedinţa în localitatea unde avea Protopopul Parohia. Din anul 1924, Protopopiatul Cetatea de Piatră îşi mută reşedinţa la Baia Mare, unde este cunoscut ca Protopop Alexiu Latiş, iar din anul 1926 îşi va lua denumirea de Protopopiatul Ortodox Român Baia Mare. De la începuturile existenţei sale şi până în prezent, Protopopiatul nu a avut un sediu propriu unde să-şi desfăşoare activitatea, funcţionând în casa parohială a Parohiei la care funcţiona Protopopul. Astfel, timp de aproape 40 de ani, Protopopiatul Baia Mare a funcţionat în clădirea Parohiei Baia Mare I de pe str. Vasile Lucaciu nr. 49, până în anul 2003. În anul 2002 este numit ca Protopop interimar Inspectorul Eparhial Coroian Fabian, iar din 2003 este numit Protopop titular, funcţionând ca Paroh şi la o Parohie rurală. Din acel moment au început discuţiile între conducerea Protopopiatului şi conducerea Parohiei Baia Mare I, proprietara casei unde funcţiona Protopopiatul. În urma divergenţelor iscate între cele două părţi, Protopopiatul se mută în clădirea de pe str. Simion Bărnuţiu nr. 8, construită în parteneriat cu Parohia ”Sfântul Ierarh Nicolae” din Baia Mare. Protopopiatul nu şi-a găsit liniştea nici aici, deoarece au început să apară unele disensiuni între Protopopiat şi Parohie. În calitate de Protopop am fost nevoit să caut alte soluţii pentru aplanarea situaţiei tensionate. Astfel, timp de 4 ani, prin economiile ce s-au făcut la Protopopiat, precum şi prin valorificarea terenului de pe strada Bobâlnei nr. 14, aflat în proprietatea Protopopiatului Baia Mare, s-a reuşit cumpărarea unui teren şi a unei case pe str. Gheorghe Doja nr. 8, care este în curs de amenajare pentru viitorul sediu protopopesc unde sperăm să ne mutăm în primăvara acestui an.

Cu aceasta, cred că s-au încheiat pentru totdeauna divergenţele între Protopopiatul Baia Mare şi una sau alta dintre Parohiile din subordine în clădirile cărora a funcţionat Protopopiatul. De acum înainte, Episcopia va putea numi sau retrage orice Protopop, deoarece Instituţia Protopopiatului are un sediu propriu care îi aparţine pe vecie, intabulat şi înregistrat la Oficiul de cadastru sub numărul 22.869 din 12.07.2010.

PROTOPOP

Pr. Coroian Fabian

Retele sociale: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856